การรับประกัน ของ เนสกาแฟ ดอลเช่ กุสโต้ | Nescafe Dolce Gusto


สินค้าที่ชำรุดหรือคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง

คุณต้องตรวจสอบสินค้าและแจ้งให้เราทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยสามารถโทรแจ้งมาที่ฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา โทร. 02-657-8601, ถ้าด้วยเหตุผลใดๆ ที่คุณไม่พอใจ หากรายการที่คุณซื้อเป็นความผิดพลาดที่เราอาจจะมีการซ่อมแซมแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินตามความเหมาะสมตามสิทธิทางกฎหมายของคุณ

การคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้า

รายการที่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ คือสินค้าที่สั่งซื้อและจัดส่งถึงคุณภายใน 14 วันโดยแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • หากเป็นรายการสินค้าที่เป็นความผิดพลาดจากการที่อธิบายไว้ผิดหรือแตกต่างจากการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว เราจะแลกเปลี่ยนและส่งรายการใหม่ให้กับคุณ (ภายใน 7 วันทำการ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • หากคุณมีปัญหากับรสชาติแคปซูลเช่นวันหมดอายุน้อยกว่า 4 เดือนหรือเกิดความเสียหายจากการบริการจัดส่งสินค้า เราจะแลกเปลี่ยนสินค้าให้คุณภายใน 7 วันทำการหลังจากเราได้สินค้าที่ส่งไปแล้วกลับมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายการก่อนที่จะยอมรับคำร้องของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนหรือเปลี่ยนใด ๆ
  • หากคุณมีปัญหากับอุปกรณ์เสริมที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการจัดส่งเราจะแลกเปลี่ยนรายการที่ผิดปกติภายใน 7 วันทำการหลังจากเราได้รับรายการที่มีค่าใช้จ่าย เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายการก่อนที่จะยอมรับคำร้องของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนหรือเปลี่ยนใด ๆ
  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายของ บริษัทฯ ) รายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมที่จะจำหน่าย (พร้อมจำหน่าย หมายถึง สภาพของสินค้าที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความเสียหาย. เช่น แท็กราคาและแท็กยี่ห้อมีจะยังคงอยู่ในในสภาพเดิมก่อนที่บริษัทมอบให้กับลูกค้า
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสีเครื่องชงกาแฟ คุณจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายการจัดส่งและสินค้าที่จะต้องเปลี่ยนจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความเสียหาย เช่น แท็กราคาและแท็กยี่ห้อมีจะยังคงอยู่ในในสภาพเดิมก่อนที่บริษัทมอบให้กับลูกค้า ในกรณีของการจัดส่งสินค้าให้เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า อาจจะมีค่าใช้จ่าย 100 บาทสำหรับค่าจัดส่ง
  • ในกรณีของที่จัดส่งเพื่อเป็นของขวัญของกำนัล บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา รับ / เปลี่ยนคืน / ยกเลิก / ชดเชย สำหรับของขวัญที่เสียหายหรือเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดเพื่อเติม ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า โทร. 02-657-8601