เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันดังกล่าวด้านล่าง
 2. อุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในการรับประกันคือ อุปกรณ์สึกหรอ หรือ หมดอายุการใช้งานตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเมื่อสินค้าเกิดชำรุด เสียหายจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งข้างล่างนี้ แม้ว่าจะอยู่ในระยะประกัน
  • 3.1) ใบรับประกันสูญหาย / มีรอยแก้ไข / ไม่ระบุวันที่ซื้อ และไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน กรณีใด กรณีหนึ่ง
  • 3.2) ผู้ใช้ ใช้เครื่องไม่ถูกต้อง หรือ ความเสียหายอันเนื่องมากจากสัตว์หรือแมลง
  • 3.3) ผู้ใช้ ใช้เครื่องไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ หรือผิดวัตถุประสงค์ของเครื่อง
  • 3.4) ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, อุบัติเหตุ, จลาจล
  • 3.5) ความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่ช่าง ของฝ่ายบริการหรือตัวแทนศูนย์บริการเป็นผู้รับซ่อม
  • 3.6) ความเสียหายเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ อันมิใช่เกิดจากความบกพร่องของการผลิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายบริการ

อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับประกันคือ อุปกรณ์ที่ต้องสึกหรอหรือหมดอายุจากการใช้งาน เช่น ลูกยาง, เฟืองยาง, เฟืองพลาสติก, สายพาน, ใบมีดโกน, โถน้ำ, ฝา, จุก, ปุ่มบังคับ, ที่กรองทุกชนิด, ถุงดูดฝุ่น, ตระกร้อตีไข่, ก้านนวดแป้ง, ตัวเรือนเครื่อง ผลิตภัณฑ์รับประกันคุณภาพ 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

MOULINEX, TEFAL, ROWENTA, KRUPS are registered trade marks of Group SEB SA.